Proiecte de decizii/acte normative

08/12/2021 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, conform prevederilor legislației în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de avizare a Proiectului Regulamentului cu privire la eliberarea, anularea, ridicarea și depozitarea pașaportului diplomatic și de serviciu, care a fost elaborat în vederea executării prevederilor Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte.

Proiectul Regulamentului cu privire la eliberarea, anularea, ridicarea şi depozitarea pașaportului diplomatic și de serviciu a fost elaborat, în vederea executării prevederilor punctului 5, art. 3 3 , al Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte.

Astfel, proiectul Regulamentului menționat vine să reglementeze modalitatea de eliberare, anulare, ridicare și depozitare a pașapoartelor diplomatice și de serviciu de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

În acest context, prin aprobarea Regulamentului în cauză, se va completa cadrul normativ existent, ținerea unei evidențe mai stricte a deținerii și utilizării pașapoartelor diplomatice sau de serviciu în scopuri, altele decât prevăzute de cadrul legal actual și cutuma internațională.

09/11/2021 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, conform prevederilor legislației în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de avizare a Proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor, care a fost elaborat în vederea ajustării acestuia prevederilor Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, urmare modificărilor operate prin Legea nr. 278/2018 privind modificarea unor acte legislative.

Proiectul completează clasificarea tipurilor de viză de scurtă ședere din Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor și introduce noi tipuri de viză de lungă ședere, prevăzute de Legea 200/2010, și anume: viză de lungă ședere pentru activități în domeniul tehnologiei informației, viză de lungă ședere pentru transferul temporar al personalului în cadrul aceleiași persoane juridice și viză de lungă ședere pentru aactivități de stagiu .

Proiectul are ca scop simplificarea listei documentelor necesare pentru obținerea vizei de scurtă ședere în scop de afaceri, fapt care va crea premise favorabile pentru intensificarea călătoriilor oamenilor de afaceri străini în țara noastră.

O altă modificare se referă la acordarea posibilității de obținere a tuturor tipurilor de viză prin intermediul portalului E-visa.

21/06/2021 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței decizionale, conform legislației în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale și aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și desfășurare a concursului național pentru desemnarea candidaților în vederea suplinirii postului de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la datele oficiale din partea Republicii Moldova.

În contextul intrării în vigoare la 1 decembrie 2020 a Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø), s-a definitivat mecanismul de aplicare a prevederilor tratatului, Republica Moldova (RM) ratificând Convenția la 02 septembrie 2016.

Drept urmare, RM are obligația de a elabora un mecanism național eficient de implementare, materializat inclusiv prin raportarea în baza art. 14 al Convenției și alegerea reprezentaților naționali în cadrul mecanismului independent de monitorizare a aplicării instrumentului - Grupul de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale. Respectiv, prezentul proiect stabilește instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de membru al Grupului de specialiști...

16/03/2021 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței decizionale, conform legislației în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea unor acte normative.

Proiectul a fost elaborat, reieșind din necesitatea ajustării prevederilor unor acte normative ale Guvernului la prevederile Convenției de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relațiile consulare, și anume operarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 959/2018 în sensul excluderii Oficiului Consular la Padova din componența Consulatului General la Milano, cu expunerea componenței acestuia într-o anexă aparte.

Subsecvent, se prezintă a fi necesară operarea modificărilor corespunzătoare în Hotărîrea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și în Hotărîrea Guvernului nr. 945/2013 cu privire la deschiderea Consulatului Republicii Moldova în orașul Padova în sensul excluderii subordonării administrative, financiare și funcționale a acestuia, în raport cu Consulatul General al Republicii Moldova la Milano.

24/02/2021 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, conform prevederilor legislației în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Nomenclatorului serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice și tarifele la acestea, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020.

Proiectul a fost elaborat reieșind din necesitatea înlăturării ambiguității în legătură cu facturarea serviciilor de personalizare a pașapoartelor diplomatice și de serviciu, acestea fiind clasificate prin menirea utilizării lor drept acte de identitate cu statut special.

24/02/2021 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, conform prevederilor legislației în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative.

Proiectul pentru modificarea unor acte normative a fost elaborat în vederea extinderii excepției de la procedura invitației, prevăzute de articolul 30 al Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, și pentru străinii titulari ai unei vize valabile sau a unui permis de ședere în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Canadei, precum și pentru străinii care dețin funcția de Consul Onorific al Republicii Moldova.

De asemenea, proiectul prevede extinderea excepției privind exonerarea de viză pentru Republica Moldova, asupra resortisanților statelor marcate cu indicele ² la Anexa nr.1 a Legii 257/2013, care dețin o viză sau un permis de ședere eliberat de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, SUA și Canada.

08/12/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului de lege de modificare a anexei nr.2 la Legea 242/2010 privind taxele consulare.

Proiectul a fost elaborat în vederea ajustării serviciilor consulare prevăzute în anexa nr.2 a Legii menționate la prevederile Codului Familiei nr. 1316/2000 și ale Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, urmare modificărilor operate la aceste acte prin Legea nr. 17 din 05.04.2018, oferind posibilitatea inclusiv soților care au copii minori și nu au pretenții unul față de altul, de a depune cererea de înregistrare a divorțului la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova.

09/10/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea unor anexe din Hotărârea Guvernului nr. 959/2018.

Proiectul hotărârii are la bază necesitatea consolidării capacităților instituționale în vederea realizării Strategiei naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor, precum și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, prevăzute în PAG 2020-2023.

14/08/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.697/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

23/07/2020 | Proiecte de decizii/acte normative

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță inițierea procesul de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi încheierea unui contract de schimb

Pagini