Аcreditarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi a reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale

Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale sunt acreditate pe lângă Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internaţional şi legislaţia Republicii Moldova.

Prealabil semnării unui acord de locaţiune/proprietate pentru sediul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi a reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale, se solicită obligatoriu avizul de aprobare al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind corespunderea criteriilor de conformitate.

  • La prima stabilire a sediului, misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale transmit în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova o Notă Verbală din partea Ministerului de Externe al statului acreditant, însoţită de originalul sau copia certificată a contractului de locaţiune/proprietate a sediului, întocmit în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.
  • La schimbarea adresei sediului, misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale transmit în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova o Notă Verbală din partea misiunii diplomatice, oficiului consular sau a reprezentanţei organizaţiei internaţionale, însoţită de originalul sau copia certificată a contractului de locaţiune/proprietate a sediului, întocmit în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.

După necesitate, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova este în drept să solicite documente suplimentare.

Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale prezintă Protocolului Diplomatic de Stat, de două ori pe an (lunile februarie şi iulie), lista colaboratorilor misiunii cu indicarea funcţiei deţinute şi adresei exacte (în format electronic la adresa protocol@mfa.md ), precum şi lista personalului local angajat în cadrul acestora.

În conformitate cu normele dreptului internaţional, legislaţia naţională şi reglementările naţionale în vigoare, Protocolul Diplomatic de Stat acreditează în calitate de persoane juridice:

  • misiunile diplomatice şi oficiile consulare;
  • reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale;
  • consulatele onorifice.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda