Cooperare bilaterală

Antigua şi Barbuda

Relații diplomatice

Relațiile diplomatice între Republica Moldova și Antigua și Barbuda au fost stabilite la 18 noiembrie 2011

Cadrul juridic bilateral

  • Protocol cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Antigua și Barbuda (semnat la New York, 18 noiembrie 2011).

Relațiile comercial-economice

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2020 volumul importurilor din Antigua și Barbuda a constituit 98,70 mii dolari SUA. Aceste date nu includ operațiunile de export-import ale întreprinderilor și agenților economici din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Actualizat – martie 2021