CIB info

Programul de Consolidare a Capacităţilor Instituţionale (CIB) este un document-cadru elaborat pe termen mediu şi implementat de către Comisia Europeană pentru statele PaE, inclusiv RM. Acesta reprezintă un instrument unic de asistenţă, în vederea consolidării eficiente a capacităţilor instituţionale pentru un anumit număr de instituţii cheie direct responsabile de pregătirea şi implementarea Acordului de Asociere (AA).

Astfel, pe 15 mai 2010, UE şi RM au semnat un Memorandum de Înţelegere cu privire la iniţierea procesului CIB, fiind ulterior prevăzut un buget indicativ de 41.16 milioane de euro pentru anii 2011-2013.

Totodată, au fost identificate următoarele domenii-cheie pentru consolidarea instituţională:

  • Reforma administraţiei publice;
  • Consolidarea supremaţiei legii şi respectului pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale;
  • Pregătirea RM pentru negocierea creării Zonei de Liber Schimb Complex şi Cuprinzător, element al AA.

Din februarie 2014, coordonarea programului este efectuată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din RM în calitate de Birou de Administrare a Programului (PAO). PAO serveşte drept punct central de comunicare între Delegaţia UE în RM şi autorităţile beneficiare din ţară, cu Punctele naţionale de contact Twinning din statele membre ale UE, precum şi cu alte ţări beneficiare de proiectele Twinning.

Componenta de bază a CIB o constituie programele de tip Twinning. În prezent, RM beneficiază de un şir de proiecte Twinning în diferite domenii. În vederea susţinerii Acordului de Parteneriat şi Cooperare dintre UE şi RM, care a intrat în vigoare în 1998, şi, în conformitate cu Planul de Acţiuni Moldova PEV, proiectele Twinning au devenit accesibile RM, începând cu 2006. Astfel, mai multe instituţii publice din ţară, datorită suportului financiar acordat de UE, au oportunitatea de a pune în aplicare acquis-ul comunitar, colaborând cu instituţiile europene din domenii similare.

La momentul actual, în RM sunt finalizate 10 proiecte de asistență europeană Twinning, în timp ce alte 8 sunt în proces de implementare.

În baza noului Acord de Finanţare dintre Guvernul RM şi Comisia UE privind Programul Cadru de suport al acordurilor dintre RM şi UE (PNA 2013), a fost lansat un apel în adresa autorităţilor publice privind prezentarea solicitărilor de asistenţă pentru o eventuală finanţare sub formă de asistenţă tehnică, Twinning şi procurări de echipament pentru implementarea Acordului de Asociere.