Cooperare bilaterală

Confederaţia Elveţiană

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Confederaţia Elveţiană au fost stabilite la 2 septembrie 1992.

 

Ambasada Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană

ADRESA: 1202 Geneva, 23 Avenue de France

TEL.: (+4122) 733-91-03

FAX: (+4122) 733-91-04

WEBSITE: rponu.mfa.gov.md

EMAIL: geneva@mfa.gov.md

 

Ambasada Confederaţiei Elveţiene în Ucraina, acreditată prin cumul pentru Republica Moldova

ADRESA: 01015 Kiev, str. Kozyatynska, 12

TEL.: (+38044) 281-61-28 

FAX: (+38044) 280-14-48

 

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de Stat

  • 1995 – vizita oficială la Berna a dlui Mircea Snegur, Preşedintele Republicii Moldova;
  • 1999 – vizita de lucru la Berna a dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova

 

La nivel de Șefi de Legislativ

  • 2 – 5 martie 2014 – vizita oficială în Confederația Elvețiană a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, dl Igor Corman, însoțit de o delegație parlamentară
  • 8 – 10 septembrie 2016 – vizita în Republica Moldova a dnei Christa Markwalder, Preşedinte al Consiliului Naţional al Adunării federale a Confederaţiei Elveţiene
  • 6 – 8 iunie 2017 – vizita în Confederaţia Elveţiană a Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, dl Andrian Candu, însoţit de o delegaţie parlamentară

 

La nivel de Şefi de Guvern

  • 1995 – vizita de lucru în Elveţia a dlui Andrei Sangheli, Prim-ministrul Republicii Moldova, cu ocazia participării la forul “Crans-Montana”

 

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

  • 2003 – vizita oficială la Chişinău a dnei Micheline Calmy-Rey, Ministrului Afacerilor Externe al Confederaţiei Elveţiene
  • 2008 – vizita de lucru în Confederaţia Elveţiană a dlui Andrei Stratan Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM
  • 2010 - vizita de lucru la Chişinău a dnei Micheline Calmy-Rey, Consilier Federal, Ministrul Afacerilor Externe al Elveţiei
  • 5-6 septembrie 2011 - vizita de lucru în Confederaţia Elveţiană a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

 

Cadrul juridic bilateral

Până în prezent, Confederaţia Elveţiană şi Republica Moldova au semnat 10 acorduri, 3 protocoale şi 8 memorandumuri de cooperare în domenii precum promovarea şi protecţia reciprocă a investiţiilor, cooperarea comercial-economică, asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică, readmisia persoanelor cu şedere ilegală, serviciile aeriene regulate etc.

 

Cooperarea comercial-economică

Volumul schimburilor comerciale moldo - elveţiene pe parcursul anului 2019 a totalizat 120,25 milioane USD. În anul 2019, volumul exporturilor a constituit 85,38 milioane USD, în creştere cu 42% faţă de anul 2018, iar importurile au însumat 34,87 milioane USD, în scădere cu 3% faţă de 2018. Elveţia este una dintre ţările cu care Republica Moldova înregistrează o balanţă comercială pozitivă.

 

Asistenţa tehnică

Confederaţia Elveţiană acordă asistenţă Republicii Moldova prin intermediul Agenţiei elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). În anul 2000, Departamentul Federal pentru Afaceri Externe al Elveţiei a deschis un Birou de Cooperare al Elveţiei la Chişinău. Republica Moldova a beneficiat de asistenţă elveţiană în cadrul Strategiei de Cooperare cu Republica Moldova 2010-2013 şi 2014-2017 în domeniile: Sănătate, Apă şi Sanitaţie, Dezvoltare, Migraţie. La 12 februarie 2016, Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare, în parteneriat cu Biroul pentru Relaţii cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat şi Organizaţia Internaţională a Migraţiei (OIM) a lansat programul Diaspora Engagement Hub, care oferă granturi tematice pentru proiecte de susţinere a diasporei şi atragere a capitalului uman.

Strategia de cooperare pentru anii 2018-2021, lansată în aprilie 2018, are un buget total de 50,9 mil. CHF, inclusiv 4 mil. CHF cheltuieli administrative, 17,9 mil. CHF pentru guvernarea locală, 12,1 mil. CHF pentru dezvoltare economică şi ocuparea forţei de muncă, 15,4 mil. CHF pentru sănătate, 1,5 mil. CHF alte domenii.

Mai multe detalii privind asistenţa de dezvoltare oferită de către Confederaţia Elveţiană pot fi accesate aici.

 

Actualizat – iunie 2020