Însărcinaţii cu afaceri

Însărcinatul cu afaceri poate fi permanent sau temporar( en pied şi ad-interim)

Însărcinatul cu afaceri en pied (en titre) este acreditat pe lînga Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova. Se consideră că Însărcinatul cu afaceri en pied şi-a asumat funcţiile după ce a prezentat conducerii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene scrisoare de cabinet semnată de către Ministrul Afacerilor Externe al ţării pe care o reprezintă.

Însărcinatul cu afaceri ad interim îl înlocuieşte pe şeful reprezentanţei diplomatice în timpul absenţei acestuia din statul de acreditare. Numele Însărcinatului cu afaceri ad interim va fi notificat Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene de către Şeful Misiunii, iar în cazul cînd nu este posibil acest lucru, de către Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditant.

Însărcinatul cu afaceri ad interim nu poate notifica desemnarea altui diplomat din cadrul misiunii în calitate de Însărcinat cu afaceri ad interim.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda