Măsuri restrictive internaționale

Description: 

Regimuri de sancțiuni ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite instituite în baza art. 41 din Carta Naţiunilor Unite

Nr.

Stat

Denumire rezoluției

Simbol

Data adoptării

Prevederi

Link pentru textul rezoluției

 

Sancţiuni clasificate după state

1.

Guineea – Bissau

Rezoluţia Consiliului de Securitate al

Organizaţiei Naţiunilor Unite 2048 (2012)

S/RES/2048 (2012)

18.05.2012

Impune restricții de călătorie persoanelor desemnate.

http://www.un.org/ga/search/ view_doc.asp?symbol=S/RE S/2048%282012%29

2.

Irak

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 1546 (2004)

S/RES/1546 (2004)

08.06.2004

Stabileşte embargo asupra armelor şi a materialelor conexe (par. 21), îngheţare a fondurilor şi resurselor economice asupra persoanelor şi entităţilor specificate în lista instituită în baza rezoluţiei CS ONU 1483

(2003).

https://www.undocs.org/S/R ES/1546%20(2004)

3.

Liban

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 1636 (2005)

S/RES/1636 (2005)

31.10.2005

Stabileşte îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice (par. 3, lit. a); restricţii de călătorie (par. 3, lit. a) în raport cu indivizii responsabili de atacul terorist care s-a soldat cu decesul fostului Prim-ministru libanez Rafiq Hariri.

https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN

/N05/579/61/PDF/N0557961

.pdf?OpenElement

 

4.

 

Libia

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2473 (2019)

S/RES/2473 (2019)

10.06.2019

Extinde în continuare autorizațiile prevăzute în rezoluția 2292 (2016) și extinse prin rezoluțiile 2357 (2017) și 2420 (2018), cu încă 12 luni de la data adoptării rezoluției. (Rezoluția 2292 autorizează, pentru o perioadă de 12 luni, inspecții în marea liberă din largul coastei Libiei, a navelor despre care se crede că transportă arme sau materiale conexe către sau dinspre Libia, cu încălcarea embargoului asupra armelor. Solicită un raport al Secretarului General ONU cu privire la

amenințarea reprezentată pentru Libia și țările

https://undocs.org/en/S/RES/ 2473(2019)

 

 

 

 

 

vecine, inclusiv în largul coastei Libiei, de către luptătorii teroriști străini recrutați de ISIL, Al-Qaida și asociații lor.)

 

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2509 (2020)

S/RES/2509 (2020)

11.02.2020

Extinde în continuare, până la 30 aprilie 2021, autorizațiile prevăzute de și măsurile impuse prin rezoluția 2146 (2014), astfel cum a fost amendată prin paragraful 2 din rezoluția 2441 (2018) și modifică perioada de desemnare din paragraful 11 din rezoluția 2146 (2014) la un an; prelungește mandatul Grupului de Experți până la 15 mai 2021 și solicită grupului să raporteze orice informații referitoare la exportul sau importul ilicite în Libia de petrol, inclusiv petrol nerafinat și produse petroliere

rafinate.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2509(2020)

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2526 (2020)

S/RES/2526 (2020)

05.06.2020

Extinde în continuare autorizațiile, astfel cum sunt prevăzute în rezoluția 2292 (2016) și extinse prin rezoluțiile 2357 (2017), 2420

(2018) și 2473 (2019) pentru încă 12 luni de la data adoptării rezoluției.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2526(2020)

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2571 (2021)

S/RES/2571 (2021)

16.04.2021

Extinde până la 30 iulie 2022 autorizațiile și măsurile stabilite prin rezoluția 2146 (2014), conform amendamentelor introduse prin paragraful 2 al rezoluțiilor 2441 (2018) și 2509

(2020); extinde până la 15 august 2022 mandatul Grupului de Experți.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2571(2021)

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2578 (2021)

S/RES/2578 (2021)

03.06.2021

Extinde autorizațiile stabilite prin rezoluția 2292 (2016) și extinse prin rezoluțiile 2357

(2017), 2420 (2018), 2473 (2019) și 2526

(2020) pentru 12 luni de la data adoptării rezoluției.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2578(2021)

 

 

5.

 

 

Republica Democrată Congo

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite

2360 (2017)

S/RES/2360 (2017)

21.06.2017

Reînnoiesc până la 1 iulie 2018 măsurile prevăzute de alineatele 1-6 din Rezoluţia S/RES/2293 (2016) şi prelungesc embargoul de arme impus de către paragraful 1 al S/RES/1807(2008), restricţiile financiare şi de călătorie, stabilite prin par. 9 şi 11 ale S/RES/1807(2008); reafirmă măsurile descrise în paragraful 5 al Rezoluţiei S/RES/2293 (2016) care se aplică persoanelor şi entităţilor desemnate de Comitet pentru implicarea sau oferirea sprijinului pentru actele care subminează pacea, stabilitatea şi securitatea în Republica Democrată Congo, precum este prevăzut în paragraful 7 din Rezoluţia 2293 (2016).

http://www.un.org/en/ga/sear ch/view_doc.asp?symbol=S/ RES/2360(2017)

 

http://www.un.org/es/comun/ docs/index.asp?symbol=S/R ES/2293%20%282016%29&

referer=/spanish/&Lang=E

 

https://www.undocs.org/S/R ES/1807%20(2008)

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite

2478 (2019)

S/RES/2478 (2019)

26.06.2019

Reînnoiește măsurile privind armele, transporturile, finanțele și călătoriile impuse prin rezoluția 1807 (2008) până la 1 iulie 2020.

https://undocs.org/S/RES/24 78(2019)

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2528 (2020)

S/RES/2528 (2020)

25.06.2020

Reînnoiește până la 1 iulie 2021 măsurile prevăzute la paragrafele 1-6 din rezoluția 2293 (2016); prelungește mandatul Grupului de

Experți care asistă Comitetul pentru Sancțiuni până la 1 august 2021.

https://undocs.org/S/RES/25 28(2020)

6.

Republica Democrată Populară Coreeană

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2270 (2016)

S/RES/2270 (2016)

02.03.2016

Prelungeşte embargoul de armament şi materialelor conexe, măsurile de neproliferare, interzice proliferarea reţelelor afiliate conducerii DPRK (par. 13, 14), interdicţii de transportare aeriană şi maritimă, interdicţii de aprovizionare cu combustibil, restricţii de călătorie pentru persoane şi entităţi, îngheţarea fondurilor şi resurselor economice, interdicţia comercializării combustibilului, cărbunelui, minereurilor, şi bunurilor de lux.

http://www.un.org/en/ga/sear ch/view_doc.asp?symbol=S/ RES/2270%282016%29

 

 

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2321 (2016)

S/RES/2321 (2016)

30.11.2016

Înăspreşte embargoul cuprinzător impus anterior de Consiliul de Securitate ONU în domeniul: comerţului cu armament şi muniţii, mărfuri cu dublă utilizare, combaterea proliferării tehnologiilor aplicate la producerea armelor nucleare, interdicţii de transportare aeriană şi maritimă, impunerea limitelor cantitative şi financiare în domeniul comerţului cu resurse energetice şi minereu, restricţii de călătorie pentru persoane şi entităţi, îngheţarea fondurilor şi resurselor economice, interdicţii şi limitări privind deţinerea conturilor bancare şi alte măsuri restrictive.

http://www.un.org/en/ga/sear ch/view_doc.asp?symbol=S/ RES/2321(2016)

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2371 (2017)

S/RES/2371 (2017)

05.08.2017

Suplimentar, înăspreşte embargoul cuprinzător impus anterior de Consiliul de Securitate ONU (include elemente noi): comerţului cu armament şi muniţii, mărfuri cu dublă utilizare, combaterea proliferării tehnologiilor aplicate la producerea armelor nucleare, interdicţii de transportare aeriană şi maritimă (şi de acordare a pavilionului naţional), impunerea limitelor cantitative şi financiare în domeniul comerţului cu resurse energetice şi minereu (inclusiv de plumb), fructe de mare, restricţii de călătorie pentru persoane şi entităţi, îngheţarea fondurilor şi resurselor economice, interdicţii şi limitări privind deţinerea conturilor bancare şi alte măsuri restrictive, toate statele membre nu trebuie să depăşească sub nici o formă, de la data adoptării prezentei rezoluţii, numărul total de autorizaţii de muncă eliberate pentru cetăţenii RPDC în jurisdicţiile lor şi alte restricţii.

http://www.un.org/en/ga/sear ch/view_doc.asp?symbol=S/ RES/2371(2017)

 

 

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2375 (2017)

S/RES/2375

11.09.2017

Pe lângă măsurile restrictive deja impuse, solicită adiţional ca statele să limiteze drastic comerţul cu DPRK în ceea ce ţine de arme/bunuri cu dublă utilizare, tranzacţionarea produselor petroliere, ţiţeiului, textilelor, limitarea numărului autorizaţiilor de muncă, deschiderea, întreţinerea şi funcţionarea societăţilor mixte sau a entităţilor cooperatiste nord-coreene, inclusiv închiderea societăţilor deja funcţionale (dacă activitatea acestora nu a fost avizată pozitiv de Comitetul pentru sancţiuni).

http://www.un.org/en/ga/sear ch/view_doc.asp?symbol=S/ RES/2375(2017)

Rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2397 (2017)

S/RES/2297 (2017)

22.12.2017

Stabileşte interdicţia pentru statele membre ONU de furnizare directă sau indirectă, vânzare sau transfer în RPDC, prin teritoriile lor sau de către resortisanții lor sau prin utilizarea navelor, aeronavelor, conductelor, liniilor de cale ferată sau a vehiculelor care aparţin statelor, care sunt sau nu originare din teritoriile lor, a țițeiului, a tuturor produselor din petrol rafinat etc.

Stabileşte interdicţia adresată RPDC de a furniza, vinde sau de a transfera, direct sau indirect, de pe teritoriul său sau prin intermediul resortisanţilor săi sau prin utilizarea navelor sau aeronavelor care poartă pavilionul său, alimente și produse agricole (codurile HS 12, 08, 07), mașinării (codul HS

84), echipamente electrice (codul HS 85), pământ și piatră, inclusiv magnezita și magnezia, (Codul HS 25), lemn (codul HS 44) și nave (codul HS 89) precum și faptul că toate statele trebuie să interzică resortisanţilor săi achiziționarea mărfurilor și a produselor menționate.

http://www.un.org/en/ga/sear ch/view_doc.asp?symbol=S/ RES/2397(2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republica Central- africană

 

 

 

 

 

 

 

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2488 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

S/RES/2488 (2019)

 

 

 

 

 

 

 

12.09.2019

Decide că embargoul asupra armelor nu se va mai aplica la livrările de arme cu un calibru de 14,5 mm sau mai puțin, și la muniții și componente special concepute pentru astfel de arme forțelor de securitate CAR, cu notificarea în prealabil a Comitetului. În plus, decide că embargoul privind armele nu se mai aplică livrărilor de arme și altor echipamente letale aferente care nu sunt enumerate la punctul 2 (g) din rezoluție către forțele de securitate CAR, cu aprobarea prealabilă de către Comitet. Decide că statul membru, organizația internațională, regională sau subregională care furnizează materialul este responsabil de notificarea Comitetului și că această notificare trebuie să fie făcută cu cel puțin 20 de zile înaintea oricărei livrări, în funcție de permisiune.

Modifică cerința de scutire de la un proces de aprobare la un proces de notificare pentru livrările de echipamente militare neletale destinate exclusiv uzului umanitar sau de protecție și asistenței tehnice sau instruirii aferente. Decide că embargoul asupra armelor nu se va mai aplica la livrările de arme de calibru mic și alt material aferent pentru gardienii zonelor ferestiere protejate din Proiectul Chinko și din Parcul Național Bamingui-Bangoran pentru a se apăra împotriva braconajului, contrabandei cu fildeș

și arme.

 

 

 

 

 

 

https://undocs.org/en/S/RES/ 2488(2019)

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2507 (2020)

S/RES/2507 (2020)

31.01.2020

Extinde embargoul privind armele, interdicția de călătorie și înghețarea activelor până la 31 iulie 2020 și mandatul Comitetului de experți până la 31 august 2020. Pe lângă scutirile existente, decide că embargoul privind armele nu se va mai aplica la livrările de vehicule militare solare nearmate și vehicule militare la sol montate cu arme cu un calibru de 14,5 mm sau mai puțin, cu notificarea în prealabil a Comitetului.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2507(2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2536 (2020)

 

 

 

 

 

 

 

S/RES/2536 (2020)

 

 

 

 

 

 

 

28.07.2020

Extinde embargoul asupra armelor, interdicția de călătorie și înghețarea activelor până la 31 iulie 2021, precum și mandatul Grupului de Experți până la 31 august 2021. Adițional la derogările existente, decide că embargoul asupra armelor nu se va mai aplica aprovizionării cu vehicule militare terestre neînarmate și vehicule militare terestre montate cu arme cu un calibru de 14,5 mm sau mai puțin și piese de schimb ale acestora, precum și RPG și muniții special concepute pentru astfel de arme, dar și furnizării de asistență aferentă, forțelor de securitate CAR, inclusiv instituțiilor publice civile responsabile de menținerea ordinii, conform notificării prealabile a Comitetului. Solicită autorităților CAR să raporteze Comitetului, până la 15 iunie 2021, referitor la progresele realizate în ceea ce privește RSS, procesul de dezarmare, demobilizare, reintegrare și repatriere (DDRR) și gestionarea armelor și munițiilor. Solicită Secretarului General, în strânsă consultare cu MINUSCA, inclusiv UNMAS și Grupul de experți, să efectueze, până cel târziu la 15 iunie 2021, o evaluare a progresului realizat de autoritățile CAR în ceea ce privește punctele de referință cheie vizând embargoul asupra armelor stabilite în declarația președintelui Consiliului de Securitate din 9 aprilie 2019 (S/

PRST/2019/3).

 

 

 

 

 

https://undocs.org/en/S/RES/ 2536(2020)

8.

Somalia

Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2498 (2019)

S/RES/2498 (2019)

15.11.2019

Reafirmă embargoul general de arme. Totodată, stabilește ridicarea parțială a embargoului de arme în anumite condiții (n.r. - dacă armamentul și echipamentul militar este utilizat cu scopul consolidării Forțelor Naționale de Securitate ale Somaliei sau a

instituțiilor somaleze din sectorul de securitate). Este reafirmată decizia privind interzicerea importului și exportul de cărbune somalian, în conformitate cu par. 22 din rezoluția 2036 (2012) („Interdicția cărbunelui”) și par. 11-21

https://undocs.org/en/S/RES/ 2498(2019)

https://www.undocs.org/S/R ES/2182%20(2014)

 

 

 

 

 

din rezoluția 2182 (2014) și decide să reînnoiască dispozițiile prevăzute la punctul 15 din rezoluția 2182 (2014) până la 15 noiembrie

2020;

Stabilește interdicții asupra vânzării, furnizării sau transferul de precursori și materiale explozive către Somalia care

poate fi utilizat la fabricarea obiectelor explozive improvizate.

 

Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2551 (2020)

S/RES/2551 (2020)

12.11.2020

Reînnoiește ridicarea parțială a embargoului asupra armelor în privința Somaliei și scutirea umanitară la înghețarea activelor, fără a specifica o dată; reînnoiește interdicția maritimă a cărbunelui, armelor sau a echipamentului militar până la 15 noiembrie 2021; reafirmă interzicerea componentelor dispozitivelor explozive improvizate și se adaugă la lista componentelor; reînnoiește, până la 15 decembrie 2021, mandatul Grupului

de experți în Somalia.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2551(2020)

9.

Sudan

Rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite

2035 (2012),

1945 (2010),

1591 (2005),

1556 (2004),

S/RES/2035 (2012) S/RES/1945 (2010) S/RES/1591 (2005) S/RES/1556 (2004)

17.02.2012

14.10.2010

29.03.2005

30.07.2004

Stabilesc embargo asupra armamentelor, restricţii de călătorie şi îngheţarea fondurilor.

 

http://www.un.org/ga/search

/view_doc.asp?symbol=S/R ES/2035%282012%29

 

http://www.un.org/ga/search

/view_doc.asp?symbol=S/R ES/1945%282010%29

 

http://www.un.org/ga/search

/view_doc.asp?symbol=S/R ES/1591%20%282005%29

http://www.un.org/ga/search

/view_doc.asp?symbol=S/R ES/1556%20%282004%29

10.

Sudanul de Sud

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2471 (2019)

S/RES/2471 (2019)

30.05.2019

Reînnoiește până la 31 mai 2020 măsurile impuse de punctele 9 și 12 din rezoluția 2206

(2015) și aliniatul 4 al rezoluției 2428 - restricţiile de călătorie,îngheţarea fondurilor și embargoul de arme.

https://undocs.org/S/RES/24 71(2019)

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2521 (2020)

S/RES/2521 (2020)

29.05.2020

 

Reînnoiește până la 31 mai 2021 măsurile impuse în privința armelor prin paragraful 4 din rezoluția 2428 (2018) și reafirmă prevederile

paragrafului 5 din rezoluția 2428 (2018); reînnoiește până la 31 mai 2021 măsurile de călătorie și financiare impuse prin paragrafele 9 și 12 din rezoluția 2206 (2015) și reafirmă

prevederile paragrafelor 10, 11, 13, 14 și 15 din

rezoluția 2206 (2015), și paragrafele 13, 14, 15

și 16 din rezoluția 2428 (2018); extinde până la 1 iulie 2021 mandatul Grupului de Experți, prevăzut la paragraful 19 din rezoluția 2428

https://undocs.org/S/RES/25 21(2020)

 

 

 

 

 

(2018).

 

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2577 (2021)

S/RES/2577 (2021)

 

28.05.2021

 

Reînnoiește până la 31 mai 2022 măsurile impuse în privința armelor prin paragraful 4 din rezoluția 2428 (2018) și reafirmă prevederile

paragrafului 5 din rezoluția 2428 (2018); reînnoiește până la 31 mai 2022 măsurile de călătorie și financiare impuse prin paragrafele 9 și 12 din rezoluția 2206 (2015) și reafirmă

prevederile paragrafelor 10, 11, 13, 14 și 15 din

rezoluția 2206 (2015), și paragrafele 13, 14, 15

și 16 din rezoluția 2428 (2018); extinde până la 1 iulie 2022 mandatul Grupului de Experți, prevăzut la paragraful 19 din rezoluția 2428 (2018).

 

https://undocs.org/en/S/RES/ 2577(2021)

11.

Yemen

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2456 (2019)

S/RES/2456 (2019)

26.02.2019

Prelungește până la 26 februarie 2020, măsurile de înghețare a bunurilor și interdicția de călătorie, selectiv, împotriva persoanelor fizice sau entităților desemnate de Comitet.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2456(2019)

 

 

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2511 (2020)

S/RES/2511 (2020)

25.02.2020

Extinde până la 26 februarie 2021 măsurile de înghețare a activelor și de interdicție a călătoriei limitate în timp care vizează persoane sau entități desemnate de comitet; prelungește mandatul Grupului de experți până la 28 martie 2021; prevede o scutire de la embargoul vizat asupra armelor și scutiri suplimentare de la interdicția de călătorie și înghețarea activelor; și definește noi criterii de desemnare.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2511(2020)

 

 

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2564 (2021)

S/RES/2564 (2021)

25.02.2021

Reînnoiește până la 28 februarie 2022 durata măsurilor de înghețare a activelor și de interzicere a călătoriei, introduse pentru o perioadă limitată de timp în privința persoanelor fizice și juridice, incluse de către comitet în lista de sancțiuni; reînnoiește până la 28 martie 2022 mandatul Grupului de Experți.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2564(2021)

12.

Mali

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2484(2018)

S/RES/2484 (2019)

29.08.2019

Reînnoiește până la 31 august 2020 măsurile prevăzute la alineatele (1) - (7) din rezoluția 2374 (2017) – înghețarea bunurilor și interdicții de călătorie.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2484(2019)

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2541 (2020)

S/RES/2541 (2020)

31.08.2020

Reînnoiește până la 31 august 2021 măsurile prevăzute la alineatele (1) - (7) din rezoluția 2374 (2017) și extinde până la 30 septembrie 2021 mandatul Grupului de experți prevăzut la alineatele (11) - (15) din rezoluția respectivă.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2541(2020)

Sancţiuni privind contracararea terorismului internaţional

13.

Al-Qaida şi ISIL

Rezoluțiile Consiliului de Securitate 2368(2017),

2379(2017),

2388(2017),

2396(2017), 2462

(2019)

Stabilesc embargo de armament, restricţii de călătorie şi îngheţarea fondurilor.

https://www.undocs.org/S/R ES/2368%20(2017)

 

https://undocs.org/en/S/RES/ 2462(2019)

14.

Regimul Taliban (Afganistan)

Rezoluţiile Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 1988 (2011) și

2255 (2015)

S/RES/1988 (2011)

 

S/RES/2255 (2015)

17.06.2011

 

21.12.2015

Stabilesc embargo de armament, restricţii de călătorie şi îngheţarea fondurilor asupra persoanelor asociate regimului Taliban.

https://www.undocs.org/S/R ES/1988(2011)

 

http://www.un.org/en/ga/sea rch/view_doc.asp?symbol=S

/RES/2255%282015%29

Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 2557 (2020)

S/RES/2557 (2020)

18.12.2020

Reafirmă înghețarea activelor, interdicția de călătorie și emabargoul asupra armelor în privința indivizilor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu Taliban în constituirea unei amenințări la pacea, stabilitatea și securitatea Afganistanului, după cum au fost desemnați de către Comitet în Lista stabilită conform rezoluției 1988 (2011); extinde mandatul Echipei de Suport Analitic și de

Monitorizare a Sancțiunilor până în decembrie 2021.

https://undocs.org/en/S/RES/ 2557(2020)

Lista consolidată a persoanelor, grupurilor şi entităţilor supuse sancţiunilor Consiliului de Securitate ONU

15.

Lista

consolidată a

persoanelor şi entităţilor

Cuprinde totalitatea persoanelor şi entităţilor care fac obiectul sancţiunilor CS ONU, indiferent de regimul politic asupra cărora ar exista sancţiuni.

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list