Cooperare bilaterală

Regatul Ţărilor de Jos

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos au fost stabilite la 10 iulie 1993.

 

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos

Adresa: Bezuidenhoutseweg 117, NL-2594 AD The Hague 

Tel.: +31 (0) 70 737 1200

Fax: +31 (0) 70 737 1200

Website: olanda.mfa.gov.md

E-mail: haga@mfa.gov.md

 

Oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova 

Adresa: NBC Building, Stefan cel Mare blvd 73/1, 2nd floor | Chisinau

Tel.: +40 21 208 60 30

Fax: +40 21 230 76 20

Website: Link

E-mail: chs@minbuza.nl

 

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

 • mai 1997 – vizita în Regatul Ţărilor de Jos a dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova, cu ocazia participării la ceremoniile dedicate sărbătoririi aniversării a 50-a a planului Marshal.
 • octombrie 2003 – vizita de lucru în Regatul Ţărilor de Jos a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova.

La nivel de Șefi de Guverne

 • ianuarie 2014 – vizita în Regatul Țărilor de Jos a dlui Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • iulie 2000 – vizita de lucru în Republica Moldova a dlui Jozias van Aartsen, Ministrul Afacerilor Externe al Regatului Ţărilor de Jos.
 • aprilie şi noiembrie 2003 – vizita de lucru în Moldova ale dlui Jaap De Hoop Scheffer, Ministrul Afacerilor Externe al Regatului Ţărilor de Jos.
 • iunie 2004 – vizita de lucru la Haga a dlui Andrei Stratan, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
 • februarie şi decembrie 2010 – vizita de lucru la Haga a dlui Iu.Leancă, Viceprim-ministru, Ministru.
 • septembrie 2013 - vizita la Chişinău a Ministrului Afacerilor Externe al Olandei, dl Frans Timmermans, împreună cu dl Didier Reynders, Ministrul Afacerilor Externe al Regatului Belgiei şi dl Jean Asselborn, Ministrul Afacerilor Externe al Marele Ducat de Luxemburg.
 • iunie 2016 – vizita in Republica Moldova a Ministrului Afacerilor Externe al Regatului Ţărilor de Jos, dl Bert Koenders.
 • ianuarie 2017 – vizita în Olanda a Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a RM, dl Andrei Galbur.
 • Septembrie 2017 – întrevederea bilaterală a Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a RM, dl Andrei Galbur cu Ministrului Afacerilor Externe al Regatului Ţărilor de Jos, dl Bert Koenders, la Tallinn, in marja reuniunii GYMNICH
 • 5-6 decembrie 2019 – întrevederea Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, cu Ministrul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos, Stef Block, în marja celei de-a 26-a reuniuni a Consiliului Ministerial al OSCE, Bratislava.

 

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent, au fost încheiate 20 de tratate bilaterale privind promovarea şi protecţia reciprocă a investiţiilor; cooperarea culturală; transportul internaţional rutier etc.

Relaţii comercial-economice

Conform datelor statistice, volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Regatul Țărilor de Jos  în anul 2019 a înregistrat suma de 95 mil. USD, exportul constituind 37.885,95 mil USD, iar importul a înregistrat 57.120,30 mil USD. 

Asistenţă tehnică şi financiară

Regatul Ţărilor de Jos acordă suport Republicii Moldova prin intermediul Programului de cooperare economică cu Pieţele în Curs de Dezvoltare (PSOM) lansat în urma semnării la 5 octombrie 2005 a Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos cu privire la Programul de cooperare cu pieţele în curs de dezvoltare. Începând cu 2007, Republica Moldova beneficiază de programele CBI (Centrul de Promovare a Importurilor din Ţările în Curs de Dezvoltare), care includ asistenţă tehnică, expertiză, organizarea expoziţiilor de producţie autohtonă în Olanda şi alte acţiuni de promovare a imaginii. În iunie 2015 a demarat proiectul finanţat de CBI pentru evaluarea stării actuale a diplomaţiei economice.

Guvernul Olandei acordă ţării noastre asistenţa tehnică şi financiară substanţială, în particular, vizând reforma sistemului judiciar al RM, precum şi realizarea proiectelor prin intermediul fondurilor MATRA. Programul MATRA este finanţat de MAE al Olandei, beneficiarii principali ai căruia sunt autorităţile publice locale şi organizaţiile non-guvernamentale din Olanda, având ca parteneri instituţii partenere/omoloage din RM. Activităţile ce pot fi finanţate în cadrul MATRA trebuie să se refere la următoarele sectoare: legislaţie şi justiţie, administraţie publică/ordine publică, informaţii publice/media, drepturile omului/minorităţi, protecţia mediului, întărirea capacităţii ONG-urilor.

De asemenea, pe 30 iunie 2015, a fost lansat proiectul Twinning „Consolidarea capacităţilor Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) în domeniul reglementării şi supravegherii bancare în contextul reglementărilor Uniunii Europene” (perioada - 2 ani, în valoare de 1,2 milioane de euro, este finanţat de UE, cu asistenţa tehnică a 44 de experţi de la Banca Naţională a României şi Banca Centrală a Olandei.

Actualizat – aprilie 2020