Cooperare bilaterală

Republica Islamică Afganistan

Relaţii diplomatice

 

Ambasada Republicii Islamice Afganistan în Ucraina este acreditată prin cumul pentru Republica Moldova

ADRESA:03037 Kiev, Ucraina, str. Ulyany Gromovoy 14

TEL./FAX:+38/044/249-66-63   +38/044/249-66-62

E-MAIL: kiev@mfa.gov.af

WEBSITE: afghanembassy.kiev.ua

Program de lucru: luni – joi, 09:00 – 16:00

 

Principalele vizite bilaterale

29-30 mai 2008 – vizita în Republica Moldova a Dlui Zalmai Aziz, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotențiar al Republicii Islamice Afganistan în Republica Moldova, cu reședința la Moscova, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare;

22-23 Septembrie 2015 – vizita în Republica Moldova a Dlui Mohammad Akbar Mohammadi, ambasadorul Republicii Islamice Afganistan în Republica Moldova, cu reşedinţa în Kiev, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare;

11-12 decembrie 2018 – vizita în Republica Moldova a Dlui Sardar Mohammad RAHMAN OGLI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Islamice Afganistan în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare.

 

Cadrul juridic bilateral

Protocol cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Statul Islamic Afganistan. Semnat la Moscova la 01.12.1994.

 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2019 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Islamică Afganistan a însumat 3.534,07 mii dolari SUA (comparativ cu 72,77 mii dolari SUA în anul 2018), volum de mărfuri importate n-a fost înregistrat (comparativ cu 175,46 mii dolari SUA în anul 2018), balanţa comercială fiind: 3.534,07 mii dolari SUA.

 

Actualizat – iunie 2020