Multilateral cooperation

Republica Moldova în organele elective ale ONU în perioada 2000-2020

Organe elective ONU în care Republica Moldova a deţinut statutul de membru:

 


 1. Consiliul Executiv al UNDP/UNFPA/UNOPS (2017-2019);
 2. Vicepreşedinte al Sesiunii 57 a Comisiei pentru Dezvoltarea Socială (CSocD) (2018-2019);
 3. Comitetul împotriva torturii (CAT) (2016-2019);
 4. Comisia pentru Dezvoltare Socială (2016-2019);
 5. Consiliul Economic şi Social ONU (2016-2018);
 6. Vicepreşedinte al Comisiei a II-a a Adunării Generale (AG) ONU (responsabilă de subiectele economice şi financiare)  la cea de-a 71-a sesiune a Adunării Generale ONU (2016-2017);
 7. Subcomitetul ONU pentru Prevenirea Torturii, Tratamentelor Degradante sau Inumane (SPT) (2013-2017);
 8. Comisia pentru Populaţie şi Dezvoltare (CPD) (2012-2016);
 9. Preşedinte al Comisiei pentru Populaţie şi Dezvoltare (CPD) pe parcursul sesiunii a 46-a (2013);
 10. Preşedinte al Comitetului ONU pentru Conferinţe (CoC) (2012);
 11. Vicepreşedinte al Comitetului ONU pentru Informaţii (CoI) (2011-2012);
 12. Vicepreşedinte al Comitetului pentru Conferinţe (CoC) (2011);
 13. Vicepreşedinte al Comisiei a III-a a Adunării Generale ONU (responsabilă de subiecte sociale, culturale şi   umanitare) pe parcursul sesiunii a 66-a;
 14. Vicepreşedinte al Comisiei ONU pentru Dezarmare (2011);
 15. Consiliul ONU al Drepturilor Omului (HRC) (2010 – 2013);
 16. Consiliul Economic şi Social al ONU (ECOSOC) (2008-2010);
 17. Vicepreşedinte ECOSOC (2010);
 18. Consiliul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO) (2007-2010);
 19. Vicepreşedinte al Comisiei a IV-a (responsabilă de subiecte de decolonizare şi politici speciale)  la cea de-a a 63-a  sesiune a Adunării Generale a ONU;
 20. Vicepreşedinte al Adunării Generale pentru sesiunea a 63-a (2008-2009);
 21. Comisia pentru Substanţe Narcotice (CND) (2008 – 2011);
 22. Vicepreședinte al celei de-a 51-a sesiuni a Comisiei pentru Substanţe Narcotice (2008-2009);
 23. Consiliul Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) (2007-2009);
 24. Comisia pentru Prevenirea Crimei şi Justiţia Penală (CCPCJ) (2007-2009). Republica Moldova a exercitat funcţia de Vicepreşedinte pe parcursul sesiunii a 17-a a Comisiei 2008-2009;
 25. Comisia pentru Dezvoltare Socială (CSocD) (2004-2008) şi Preşedinte al Comisiei pe parcursul sesiunii a 46-a (2007-2008);
 26. Preşedinte al Comisiei a VI-a a Adunării Generale a ONU (juridică) pe parcursul sesiunii a 62-a şi, ex-oficio, membru al Comitetului  General al Adunării Generale;
 27. Consiliul Executiv (UNICEF) (2003-2005) şi membru al Biroului UNICEF (2004);
 28. Comisia pentru Dezvoltare Durabilă (CSD) (2001-2004);
 29. Programul ONU pentru Aşezămintele Umane (UN HABITAT) (2001-2004);
 30. Comitetul ONU pentru Premiul în domeniul Populaţiei (CPA) (2001-2003);
 31. Vicepreşedinte al Adunării Generale ONU, pe parcursul sesiunii a 56-a a Adunării Generale;
 32. Comitetul ONU pentru Programe şi Coordonare (CPC) (2000-2002, 2003-2005);
 33. Consiliul de Guvernare al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) (2000-2003);

 

Organe elective ale ONU în care Republica Moldova a fost aleasă şi continuă să deţină statutul de membru:

 

- Corpul Comun de Inspecţie (JIU) ( 2021-2025);

- Consiliul Interguvernamental al Programului Hidrologic Internațional (2019-2023);

- Consiliul Internațional de Coordonare al Programului Omul și Biosfera (2019-2023);

- Comitetul Internaţional pentru Returnarea Bunurilor Culturale către Țările de Origine sau Restituirea în Cazul Însuşirii Ilicite (2019-2023);

- Comitetul împotriva Torturii (CAT) (2020-2023);

- Consiliul Executiv al UNICEF (2020);

- Vicepreședinte al Comisiei pentru Europa a Organizației Mondiale a Turismului (2019-2021);

- Comitetul de Statistică și Conturi Satelit în Turism al Organizației Mondiale a Turismului (2019-2023);

- Comitetul pentru Turism și Competitivitate al Organizației Mondiale a Turismului (2019-2023);

- Comitetul Permanent al Comitetului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) (2018-2021);

- Comisia pentru Populaţie şi Dezvoltare (2016-2020);

- Comitetul pentru Programe şi Coordonare (2018-2020);

- Consiliul Executiv al Programului Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNCHR).

 

Organe elective ale ONU pentru care Moldova şi-a prezentat candidatura:

 

- Comisia pentru Populaţie şi Dezvoltare (2021-2025);

- Consiliul Drepturilor Omului (UNHRC) (2027-2029);

- Consiliul Executiv al UNDP/UNFPA/UNOPS (2023-2025);

- Comisia privind Statutul Femeii (CSW) ( 2027-2031);

- Vicepreședinte al celei de-a 79-a sesiuni a Adunării Generale ONU (septembrie 2024-septembrie 2025);

- Președinte al celei de-a 82-a sesiuni a Adunării Generale ONU (septembrie 2027- septembrie 2028).

 

 

 

 

 

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda