Cooperare bilaterală

Republica Senegal

Relaţii diplomatice

Relațiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Senegal au fost stabilite la 28 aprilie 2021.

 Cea mai apropiată reprezentanță diplomatică -

Ambasada Republicii Senegal în Federația Rusă

Adresa: 119049, Moscova, str. Koroviy Val, 7, of. 193-194

Tel.: (+7499) 230 21 02, (+7499) 230 22 75, (+7499) 230 20 72

Fax: (+7499) 230 20 63

 Relaţii economice

 Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2020 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Senegal a înregistrat suma de 378,35 mii dolari SUA (comparativ cu 441,80 mii dolari SUA în anul 2019), volumul de mărfuri importate din Republica Senegal a constituit valoarea de 13,02 mii dolari SUA (comparativ cu 8,29 mii dolari SUA în anul 2019). Balanţa comercială a comerțului bilateral a înregistrat o valoare pozitivă pentru Republica Moldova: 365,33 mii dolari SUA (comparativ cu 433,51 mii dolari SUA în anul 2019). Notă: Aceste date nu includ operațiunile de export-import ale întreprinderilor și agenților economici din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

 Actualizat – iulie 2021