Tipurile cartelelor de acreditare

Protocolul Diplomatic de Stat eliberează cartele de 5 tipuri:

1."A" (albastră) - cartelă de acreditare eliberată agenților diplomatici, funcționarilor consulari și membrilor familiilor lor, posesori de pașapoarte diplomatice;

2."B" (verde) - cartelă de acreditare eliberată membrilor titulari ai Reprezentanțelor Organizațiilor Internaționale și membrilor familiilor lor;

3."C" (orange) - cartelă de acreditare eliberată personalului administrativ - tehnic al misiunilor diplomatice, reprezentanțelor organizațiilor internaționale, angajaților consulari și membrilor familiilor lor;

4."D" (gri) – cartelă de acreditare eliberată personalului de serviciu și membrilor familiilor lor;

5."E" (galbenă) – cartelă de acreditare eliberată Consulilor Onorifici străini.

Cartelele de acreditare de tipul A și B sunt eliberate pe o perioadă de până la 4 ani, iar de tipul C, D – până la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă de până la un an, cu condiția notificării suplimentare. Cartela de tip E se eliberează până la expirarea Exequatur-ului.

Cartelele de acreditare nu vor fi eliberate dacă durata perioadei de acreditare este mai scurtă decât 6 (șase) luni.

Cartelele de acreditare vor fi returnate Protocolului Diplomatic de Stat în termen de 30 de zile după încheierea atribuțiilor funcționale.

O cerere de actualizare a cardului de acreditare este solicitată cel devreme cu 3 luni înainte de expirarea celui vechi.

Protocolul Diplomatic de Stat trebuie să fie informat fără întârziere despre pierderea cartelei de acreditare. 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda